Supralegalizare - Camera Notarilor Publici din Brasov

Camera Notarilor Publici Brasov
Du-te la conținut

Începând cu data de 29 noiembrie 2010, după intrarea în vigoare a Legii nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, Camera Notarilor Publici Braşov efectuează procedura de SUPRALEGALIZARE a semnăturii şi a sigiliului notarului public din circumscripţie, la SEDIUL central din Braşov, Str. Dr. Toma Ionescu nr. 2A.

SUPRALEGALIZAREA este procedura prin care se atestă, pentru statele care nu au calitatea de parte a Convenţiei de la Haga sau cu care Romania nu are tratate bilaterale pentru recunoaşterea reciprocă a actelor, faptul că actul notarial supus acestei proceduri este un act oficial, veracitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului şi identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe acest act.

Supralegalizarea de către Camera Notarilor Publici Braşov se aplică numai pe originalul actelor notariale, pe copiile legalizate notarial şi pe traducerile legalizate notarial.

Nu se pot supralegaliza în România decât acte emise de autorităţile române. Indiferent că se supralegalizează o copie legalizată notarial sau o traducere legalizată, originalul actului trebuie să fie emis de autorităţi din România.

Paşii ce trebuie urmaţi pentru a obţine formalităţile complete în procedura de supralegalizare sunt:

1. Vizarea originalelor la Ministerul Justiţiei / Ministerul Afacerilor Externe / Camera Notarilor Publici (în funcţie de tipul documentului);

2. Traducerea autorizată în limba ţării în care va fi folosit sau într-o limbă de circulaţie internaţională, de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei;

3. Legalizarea semnăturii traducătorului de către un notar public;

4. Supralegalizarea semnăturii şi sigiliului notarului prin Camera Notarilor Publici;

5. Supralegalizarea sigiliului Camerei Notarilor prin Ministerul Afacerilor Externe;

6. Supralegalizarea finală de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului respectiv în România.

Atenţie:
- Actele de studii vor putea fi supralegalizate pe original prin Ministerul Afacerilor Externe doar după ce au fost vizate de către Ministerul Educaţiei;
- Traducerile nu pot fi supralegalizate daca originalele actelor traduse nu au fost, la rândul lor, supralegalizate;
- Pentru supralegalizarea prin Secţiile Consulare, tarifele, condiţiile şi termenele de predare diferă în funcţie de regimul de lucru al fiecărei ambasade.

Traducerea legalizată a unui act nu poate fi supralegalizată dacă originalul acestuia nu a fost, la rândul său, (supra)legalizat de către instituţia competentă.

Pentru legalizarea originalelor actelor de studii superioare prin Ministerul Afacerilor Externe (diplome de licenţă, diplome de master, foi matricole etc.), acestea trebuie vizate în prealabil de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.

Pentru legalizarea originalelor actelor de studii preuniversitare prin Ministerul Afacerilor Externe (diplome de bacalaureat, certificate de capacitate, certificate de calificare profesională, foi matricole etc.), acestea trebuie vizate în prealabil de către inspectoratul şcolar din judeţul în care au fost emise actele.

Nu pot fi legalizate pe original la Ministerul Afacerilor Externe certificatele de naştere / căsătorie / deces în format vechi (emise înainte de 1998), şi implicit, nici traducerile legalizate ale acestora nu pot fi supralegalizate. Este necesară  preschimbarea acestor certificate pentru a putea fi folosite în străinătate.
Conform art.11(1) din Regulamentul privind metodologia de aplicare a apostilei sau supralegalizării de către Camerele Notarilor Publici pe actele notariale,

APOSTILA sau SUPRALEGALIZAREA
SE APLICĂ ÎN TERMEN DE 2 ZILE LUCRĂTOARE DE LA ÎNREGISTRAREA SOLICITĂRII

Taxa este de 50 lei pentru fiecare document apostilat/supralegalizat - se achită la sediul Camerei.


PROGRAM DE LUCRU

PRIMIRI SI ELIBERĂRI CERERI
LUNI - MIERCURI - JOI
09:00 - 14:00

DOCUMENTE NECESARE

În vederea aplicării supralegalizării, solicitantul va prezenta Biroului apostilă şi supralegalizareurmătoarele documente:
documentele ce urmează a fi supralegalizate în original sau în copie legalizată;
  • copie după documentele ce urmează a fi supralegalizate;
  • copie după actele originale supralegalizate (se depune numai în cazul traducerilor legalizate ale actelor anterior (supra)legalizate);
  • copie după actul de identitate;
  • opţional - copie după oricare alt document care justifică cererea (ex: Contract de prestare servicii);
  • chitanţa prin care se face dovada plăţii;
  • o cerere tip completată

Pentru informaţii suplimentare, vă rugam să ne contactaţi la:
Tel: 0268-41.45.17 - Păturescu Monica, Cozma Monica.
E-mail: cnpbv@cnpbv.ro
Statele pentru care se aplică procedura SUPRALEGALIZĂRII

Actele oficiale române, emise de autorităţile române, se supralegalizează numai în situaţia în care actul respectiv urmează a fi folosit într-un stat:

care nu este parte (exemplificativ: ALGERIA, ARABIA SAUDITĂ, AFGANISTAN, AFRICA CENTRALĂ, BRAZILIA, BOLIVIA, BURKINA FASO, BURUNDI, BAHREIN, BANGLADESH, BENIN, BOLIVIA, BURKINA FASO, BURUNDI, BUTAN, CHILE, CANADA, REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ (CU EXCEPŢIA Regiunilor Administrative HONG KONG ŞI MACAO), COSTA RICA, CAMBOGIA,CAMERUN, CIAD, COASTA DE FILDEŞ, COMORE, CONGO, DJIBOUTI, EMIRATELE ARABE UNITE, EGIPT, ERITREEA, ETIOPIA, GUATEMALA, GUINEEA, GABON, GAMBIA, GHANA, GUINEEA ECUATORIALĂ, GUINEEA BISSAU, GUYANA, HAITI, INDONEZIA, IORDANIA, IRAN, IRAK, JAMAICA, KUWEIT, KIRGHISTAN, KENYA, KIRIBATI, LIBAN, LAOS, LIBIA, MALAEZIA, MAROC, MADAGASCAR, MAURITANIA, MICRONEZIA MYANMAR, NICARAGUA, NIGERIA, NAURU,NEPAL, NIGER, OMAN, PAKISTAN, PARAGUAY, PALAU, PAPUA-NOUA-GUINEE, PARAGUAI, QATAR, RWANDA, SIRIA, SRI LANKA, SINGAPORE, SENEGAL, SIERRA LEONE, SOMALIA, SUDAN, THAILANDA, TURKMENISTAN, TADJIKISTAN, TANZANIA, TIMOR, TOGO, TUVALU, URUGUAY, UZBEKISTAN, UGANDA, VIETNAM, YEMEN, ZIMBABWUE, ZAMBIA) la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961

cu care România: (a) nu a încheiat un tratat de asistenţă judiciară care să conţină dispoziţii privind suprimarea cerinţei legalizării şi oricărei alte formalităţi echivalente (ex. Qatar, Sudan, Saudi Arabia, Vietnam etc.) sau (b) a încheiat un tratat de asistenţă judiciară care nu conţine dispoziţii privind suprimarea cerinţei legalizării şi oricărei alte formalităţi echivalente (ex. Algeria,Egipt, Maroc, Siria, Tunisia).  Cu toate acestea facem precizarea că, în unele din statele care nu sunt parte la Convenţia de la Haga din 1961 şi cu care România a încheiat un tratat de asistenţă judiciară internaţională care conţine dispoziţii privind suprimarea cerinţei legalizării şi oricărei alte formalităţi echivalente, autorităţile străine au solicitat petenţilor ca unele acte care urmează a fi folosite în alte proceduri decât cele judiciare (care fac obiectul tratatelor bilaterale) să fie supralegalizate. Este cazul Cubei şi R.P.Chineze. Motivul este acela că autorităţile străine interpretează restrictiv tratatele bilaterale în sensul că acestea se aplică numai în domeniul asistenţei judiciare internaţionale.


Lista actualizată a Statelor parte la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961şi cu care nu se aplică procedura de supralegalizare este la:

Sursa: Ministerul Justiţiei
Înapoi la cuprins