Apostilă - Camera Notarilor Publici din Brasov

Camera Notarilor Publici Brasov
Du-te la conținut
Începând cu data de 29 noiembrie 2010, Camera Notarilor Publici Braşov aplică, la SEDIUL central din Str. Dr. Toma Ionescu nr. 2A, APOSTILA  pe  originalul actelor notariale, pe copiile legalizate notarial şi pe traducerile legalizate notarial ce-i intră în competenţă.

Apostilarea constă în aplicarea de către autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga a unei ştampile (Apostila) pe actele oficiale emise în ţara respectivă şi care urmează a fi prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei. Scopul apostilării este prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.

Nu se pot apostila în România decât acte emise de autorităţile române. Indiferent că se apostilează o copie legalizată notarial sau o traducere legalizată, originalul actului trebuie să fie emis de autorităţi din România.

Traducerea legalizată a unui act nu poate fi apostilată dacă originalul acestuia nu a fost, la rândul său, apostilat de către instituţia competentă.

Pentru aplicarea APOSTILEI pe originalele actelor de studii superioare (diplome delicenţă, diplome de master, foi matricole, etc.) acestea trebuie vizate în prealabil de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.

Pentru aplicarea APOSTILEI pe originalele actelor de studii preuniversitare (Diplomă de bacalaureat, certificate capacitate, certificate de calificare profesională, foi matricole etc.), acestea trebuie vizate în prealabil de către inspectoratul şcolar din judeţul în care au fost emise actele.

Nu pot fi apostilate pe original la Prefectura certificatele de naştere / căsătorie / deces în format vechi(emise înainte de 1998), şi implicit, nici traducerile legalizate ale acestora nu pot fi apostilate. Este necesară preschimbarea acestor certificate pentru a putea fi folosite în străinătate.

Paşii ce trebuie urmaţi pentru a obţine formalităţile complete în procedura de apostilare sunt:

1. Vizarea originalelor la Ministerul Justiţiei / Prefectură/ Camera Notarilor Publici (în funcţie de tipul documentului);

2. Traducerea autorizatã în limba ţării în care va fi folosit sau într-o limbă de circulaţie internaţională, de către untraducător autorizat de Ministerul Justiţiei;

3. Legalizarea semnăturii traducătorului de către un notar public;

4. Aplicarea Apostilei prin Camera Notarilor Publici.

Conform art.11(1) din Regulamentul privind metodologia de aplicare a apostilei sau supralegalizării de către Camerele Notarilor Publici pe actele notariale,

APOSTILA sau SUPRALEGALIZAREA
SE APLICĂ ÎN TERMEN DE 2 ZILE LUCRĂTOARE DE LA ÎNREGISTRAREA SOLICITĂRII

Taxa este de 50 lei pentru fiecare document apostilat/supralegalizat - se achită la sediul Camerei.


PROGRAM DE LUCRU

PRIMIRI SI ELIBERĂRI CERERI
LUNI - MIERCURI - JOI
09:00 - 14:00


DOCUMENTE NECESARE

În vederea aplicării apostilei, solicitantul va prezenta Biroului apostilă şi supralegalizare următoarele documente:

  • documentele ce urmează a fi apostilate în original sau în copie legalizată;
  • copie după documentele ce urmează a fi apostilate;
  • copie după actele originale apostilate (se depune numai în cazul traducerilor legalizate ale actelor anterior apostilate);
  • copie după actul de identitate;
  • opţional - copie după oricare alt document care justifică cererea (ex: Contract de prestare servicii);
  • chitanţa prin care se face dovada plăţii;
  • o cerere tip completată

Pentru informaţii suplimentare, vă rugam să ne contactaţi la:
Tel: 0268-41.45.17 - Păturescu Monica, Cozma Monica.
E-mail: cnpbv@cnpbv.ro
STATE SEMNATARE ALE CONVENȚIEI DE LA HAGA
Africa de Sud
Albania
Andorra
Antigua si Barbuda
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaidjan
Bahamas
Barbados
Belarus
Belgia
Belize
Bosnia si Herzegovina
Botswana
Brunei Darussalam
Bulgaria
Cape Verde
Republica Ceha
Sao Tome si Principe
R.P. Chineza
Cipru
Columbia
Costa Rica
Republica Coreea
Croatia
Danemarca
Dominica
Republica Dominicana
Ecuador
El Salvador
Elvetia
Estonia
Fiji
Filipine
Finlanda
Franta
Georgia
Germania
Grecia
Grenada
Honduras
India
Insulele Cook
Insulele Marshall
Irlanda
Islanda
Israel
Italia
Japonia
Kazahstan
Kyrgyzstan
Lesotho
Letonia
Liberia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburg
Malawi
Malta
Mauritius
Mexic
Republica Moldova
Mongolia
Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei
Monaco
Muntenegru
Namibia
Nicaragua
Niue
Norvegia
Noua Zeelanda
Olanda
Oman
Panama
Peru (09.2010)
Polonia
Portugalia
Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord
Romania
Federatia Rusa
Saint Kitts si Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent si Grenadine
Samoa
San Marino
Seychelles
Serbia
Slovacia
Slovenia
Spania
Statele Unite ale Americii
Suedia
Surinam
Swaziland
Tonga
Trinidad si Tobago
Turcia
Ucraina
Ungaria
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Pentru lista actualizată a statelor semnatare se poate consulta pagina oficiala de internet a Conventiei de la Haga http://www.hcch.net

Lista statelor semnatare cu care Romania a încheiat convenţii, tratate sau acorduri privind asistenta juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare (în practică se aplică totuşi apostila):
Austria
Belgia
Bosnia si Herzegovina
Bulgaria
Cehia
R.P. Chineza
Croatia
Franta
Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei
Muntenegru
Republica Moldova
Mongolia
Polonia
Federatia Rusa
Serbia
Slovacia
Slovenia
Ucraina
Ungaria

Sursa: Ministerul Afacerilor Externe

Înapoi la cuprins