Date cu caracter personal - Camera Notarilor Publici din Brasov

Camera Notarilor Publici Brasov
Du-te la conținut

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALEPRELUCRATE DE CAMERA NOTARILOR PUBLICI BRAȘOV

Vă informăm că, începând cu data de 25 mai 2018, sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Camera Notarilor Publici Brașov prin intermediul compartimentelor Relații cu publicul și Secretariat prelucrează date cu caracter personal, colectate direct de la dumneavoastră, prin mijloace manuale și automatizate.
Pentru înregistrarea cererilor trebuie să furnizați datele cu caracter personal, acestea fiind colectate cu scopul identificării solicitantului și al efectuării calității acestuia în vederea soluționării cererii. Datele colectate nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu acest scop și sunt păstrate pe o perioadă determinată în conformitate cu legile în vigoare.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Camera Notarilor Publici Brașov, în calitate de operator de date cu caracter personal și sunt comunicate numai următorilor destinatari: notarilor publici, autoritatea judecătorească, organe de urmărire penală, autorității publice sau alte instituții abilitate de lege să solicite informații.
Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiați de dreptul de acces, la rectificare, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucrării, la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și de dreptul de a nu fi supus unei proces individual automatizat. Totodată, aveți posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector1, București, România.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă transmisă la sediul instituției, Str. Dr. Toma Ionescu nr.2A, adresa e-mail cnpbv@cnpbv.ro, telefon: 0268474517, fax: 0268415191.
Înapoi la cuprins