Examen definitivat - Camera Notarilor Publici din Brasov

Du-te la conținut

Examen definitivat

Examen / Concurs
10.06.2019, 12:50

Adresa de înaintare a Hotărârii Consiliului Uniunii nr. 24/09.05.2019

17.04.2019, 09:33

10.04.2019, 15:52


07.03.2019, 15:5406.03.2019, 17:09
EXAMEN DEFINITIVAT
 
2 și 4 Aprilie 2019
  

CAMERA NOTARILOR PUBLICI BRAȘOV are încheiat contract de colaborare în vederea obținerii certificatului medical și a avizului psihologic, necesare întocmirii dosarului de înscriere la examenul de definitivat, cu Centrul Medical HIPOCRATE SRL situat în Mun.Brașov, Str. Sitei nr. 2, telefon 0268-478866, 0368-462406, e-mail: contact@centrulmedicalhipocrat.ro.

INSTITUTUL NOTARIAL ROMÂN organizează în zilele de 2 și 4 aprilie 2019 -  examenul de definitivat pentru ocuparea posturilor de notar public destinate notarilor stagiari, posturi aprobate prin Ordinul Ministrului Justiției nr.1941/C/23.05.2018, modificat prin Ordinul Ministrului Justiției nr.30/C/03.01.2019.

Taxa de înscriere la examenul de definitivat este în cuantum de 2.000 lei/candidat și se achită în contul: RO12RNCB0071115799310001 deschis la BCR Sucursala Plevnei – București pentru Institutul Notarial Român (CUI 26781193). Copia foii de vărsământ se va anexa la dosarul întocmit în vederea înscrierii la examen.

Dosarul de înscriere pentru examenul de definitivat se depune la sediul Camerei în a cărei circumscripție se află postul pentru care a susținut concursul de dobândirea calității de notar stagiar, în perioada 04 februarie – 01 martie 2019, inclusiv.

(adresa INR nr.108/28.01.2019)

Lista posturilor destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat.
 
Aviz favorabil al Ministerului Justiției

Tematica și bibliografia cu caracter teoretic

Tematica si bibliografia cu caracter practic

Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea examenului de definitivat și a concursului de admitere în funcția de notar publicÎnapoi la cuprins