Informatii utile - Camera Notarilor Publici Brasov

Du-te la conținut

Meniul principal :

Apostila


  • Începând cu data de 29 noiembrie 2010, Camera Notarilor Publici Braşov aplică, la SEDIUL central din Str. Dr. Toma Ionescu nr. 2A, APOSTILA  pe  originalul actelor notariale, pe copiile legalizate notarial şi pe traducerile legalizate notarial ce-i intră în competenţă.


  • Apostilarea constă în aplicarea de către autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga a unei ştampile (Apostila) pe actele oficiale emise în ţara respectivă şi care urmează a fi prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei. Scopul apostilării este prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.


  • Nu se pot apostila în România decât acte emise de autorităţile române. Indiferent că se apostilează o copie legalizată notarial sau o traducere legalizată, originalul actului trebuie să fie emis de autorităţi din România.


  • Traducerea legalizată a unui act nu poate fi apostilată dacă originalul acestuia nu a fost, la rândul său, apostilat de către instituţia competentă.


  • Pentru aplicarea APOSTILEI pe originalele actelor de studii superioare (diplome delicenţă, diplome de master, foi matricole, etc.) acestea trebuie vizate în prealabil de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.


  • Pentru aplicarea APOSTILEI pe originalele actelor de studii preuniversitare (Diplomă de bacalaureat, certificate capacitate, certificate de calificare profesională, foi matricole etc.), acestea trebuie vizate în prealabil de către inspectoratul şcolar din judeţul în care au fost emise actele.


  • Nu pot fi apostilate pe original la Prefectura certificatele de naştere / căsătorie / deces în format vechi (emise înainte de 1998), şi implicit, nici traducerile legalizate ale acestora nu pot fi apostilate. Este necesară preschimbarea acestor certificate pentru a putea fi folosite în străinătate.


Paşii ce trebuie urmaţi pentru a obţine formalităţile complete în procedura de apostilare sunt:


1.
Vizarea originalelor la Ministerul Justiţiei / Prefectură/ Camera Notarilor Publici (în funcţie de tipul documentului);

2.
Traducerea autorizatã în limba ţării în care va fi folosit sau într-o limbă de circulaţie internaţională, de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei;

3. Legalizarea semnăturii traducătorului de către un
notar public;

4.
Aplicarea Apostilei prin Camera Notarilor Publici.
 
Înapoi la cuprins | Înapoi la meniul principal