Informatii utile - Camera Notarilor Publici Brasov

Du-te la conținut

Meniul principal :

Supralegalizare
  • Începând cu data de 29 noiembrie 2010, după intrarea în vigoare a Legii nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, Camera Notarilor Publici Braşov efectuează procedura de SUPRALEGALIZARE a semnăturii şi a sigiliului notarului public din circumscripţie, la SEDIUL central din Braşov, Str. Dr. Toma Ionescu nr. 2A.


  • SUPRALEGALIZAREA este procedura prin care se atestă, pentru statele care nu au calitatea de parte a Convenţiei de la Haga sau cu care Romania nu are tratate bilaterale pentru recunoaşterea reciprocă a actelor, faptul că actul notarial supus acestei proceduri este un act oficial, veracitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului şi identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe acest act.


  • Supralegalizarea de către Camera Notarilor Publici Braşov se aplică numai pe originalul actelor notariale, pe copiile legalizate notarial şi pe traducerile legalizate notarial.


  • Nu se pot supralegaliza în România decât acte emise de autorităţile române. Indiferent că se supralegalizează o copie legalizată notarial sau o traducere legalizată, originalul actului trebuie să fie emis de autorităţi din România.


Paşii ce trebuie urmaţi pentru a obţine formalităţile complete în procedura de supralegalizare sunt:

1. Vizarea originalelor la
Ministerul Justiţiei / Ministerul Afacerilor Externe / Camera Notarilor Publici (în funcţie de tipul documentului);

2. Traducer
ea autorizată în limba ţării în care va fi folosit sau într-o limbă de circulaţie internaţională, de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei;

3.
Legalizarea semnăturii traducătorului de către un notar public;

4.
Supralegalizarea semnăturii şi sigiliului notarului prin Camera Notarilor Publici;

5. Supralegalizarea sigiliului Camerei Notarilor prin Ministerul Afacerilor Externe;


6.
Supralegalizarea finală de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului respectiv în România.

Atenţie:
- Actele de studii vor putea fi supralegalizate pe original prin Ministerul Afacerilor Externe doar după ce au fost vizate de către Ministerul Educaţiei;
- Traducerile nu pot fi supralegalizate daca originalele actelor traduse nu au fost, la rândul lor, supralegalizate;

- Pentru supralegalizarea prin Secţiile Consulare, tarifele, condiţiile şi termenele de predare diferă în funcţie de regimul de lucru al fiecărei ambasade.


  • Traducerea legalizată a unui act nu poate fi supralegalizată dacă originalul acestuia nu a fost, la rândul său, (supra)legalizat de către instituţia competentă.


  • Pentru legalizarea originalelor actelor de studii superioare prin Ministerul Afacerilor Externe (diplome de licenţă, diplome de master, foi matricole etc.), acestea trebuie vizate în prealabil de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.


  • Pentru legalizarea originalelor actelor de studii preuniversitare prin Ministerul Afacerilor Externe (diplome de bacalaureat, certificate de capacitate, certificate de calificare profesională, foi matricole etc.), acestea trebuie vizate în prealabil de către inspectoratul şcolar din judeţul în care au fost emise actele.


  • Nu pot fi legalizate pe original la Ministerul Afacerilor Externe certificatele de naştere / căsătorie / deces în format vechi (emise înainte de 1998), şi implicit, nici traducerile legalizate ale acestora nu pot fi supralegalizate. Este necesară  preschimbarea acestor certificate pentru a putea fi folosite în străinătate.


 
Înapoi la cuprins | Înapoi la meniul principal